OVSG

De Ganzenveer is als school aangesloten bij OVSG.

OVSG vzw is het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.

Als representatieve vereniging van steden en gemeenten die onderwijs organiseren, verdedigt OVSG de belangen van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs.

Als dienstverlenende organisatie helpt OVSG zijn leden bij het concretiseren van het beleid en biedt het een volledige juridische en schoolorganisatorische dienstverlening aan.

OVSG treedt op als pedagogische begeleidingsdienst voor het gemeentelijk en stedelijk onderwijs en biedt nascholing voor directies en leerkrachten.
Meer info op www.ovsg.be.