CLB

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden :
– het leren en studeren;
– de schoolloopbaan;
– de preventieve gezondheidszorg;
– de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Binnen onze school bestaat een samenwerkingsverband met ons Centrum voor Leerlingen­begeleiding (CLB). De hoofdzetel van dit CLB lokaliseert zich in Gent Jubileumlaan 215. De directeur van dit centrum is Mevr. Vera Van Heule. Ten behoeve van het begeleidingsaanbod voor de Brugse stedelijke scholen wordt echter een afdeling van dit centrum in Brugge voorzien. De C.L.B.-medewerkers die afspraken met “De Ganzenveer” hebben, zijn :

Steffi Oosterlinck, arts
Ruth Verbeke, paramedisch werker
Franky Cosman, psycho-pedagogisch consulent
Sylvia Birmanns, maatschappelijk werker

Dit personeelsteam staat ter beschikking om tijdig een antwoord te kunnen geven op de vragen die u kunt hebben aangaande de opleiding en het welbevinden van uw zoon of dochter. Ook “De Ganzenveer” kan op onze samenwerking rekenen. Hiernaast ontwikkelt het CLB tevens enkele activiteiten die verplicht zijn. Medisch onderzoek en tussenkomsten bij problematische schoolse afwezigheden zijn alleszins het voorwerp van dit verplicht aanbod. Het schoolhoofd of de CLB-medewerkers kunnen u hierrond desgewenst meer informatie geven.

Email: clb.brugge@stad.gent
Website: www.iclb.be

Langerei 26
8000 Brugge

Tel : 050/ 33 21 72

Scholengemeenschap

De Ganzenveer maakt deel uit van de Scholengemeenschap O² – zuurstof voor de samenleving.

Algemene gegevens CLB