Visie

SBLO De Ganzenveer is een school voor buitengewoon onderwijs type Basisaanbod (6-13 jaar) en type 9 (kleuters en 6-13 jaar) met een geïntegreerde autiwerking, die vertrekt vanuit de sterktes van elke leerling.

We zetten handelingsgericht in op de autonomie en competenties en dit in dialoog met ouders, verantwoordelijken en externen.

Er heerst  een klimaat van rust en voorspelbaarheid binnen de geborgenheid van een kleine school.

Er is een duidelijke structuur in tijd en ruimte.

Bovendien wordt er rekening gehouden met het sociaal, emotioneel en sensorisch welbevinden.

De school streeft hiermee naar een goede integratie van elke leerling in de samenleving.

Bij ons gaat het er zo aan toe:

Kleine klasgroepen

Taal op mijn niveau

Rekenen op mijn niveau

Toffe sfeer!

Ik ben ook eens kampioen

Ik begrijp de leerstof