Openbaar Ondersteuningsnetwerk

Openbaar Ondersteuningsnetwerk

West-Vlaanderen

De Ganzenveer maakt deel uit van het OONW (Openbaar Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen).

Wij ondersteunen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon lager onderwijs.

Voor wie?

Kinderen en/of jongeren:

· met leer-en ontwikkelingsachterstand (Type Basisaanbod)

· met gedrags- en emotionele problemen (Type 3)

· met autisme (Type 9)

· met DCD (coördinatiestoornis) (Type 4)

· met STOS (spraak- of taalontwikkelingsstoornis) (Type 7)

Wat bieden wij?

· Ondersteunen van het kindkind: o.a. samen met het kind oplossingen zoeken om te functioneren op sociaal-emotioneel, schools, cognitief, communicatief, talig en motorisch vlak, ook aandacht voor gerelateerde problemen zoals ADHD, Gilles de la Tourette,…

· Coachen van de leerkracht en het teameerkracht en het team: o.a. overleg om oplossingen te zoeken en te helpen hanteren om het kind in de klas en op school zo optimaal mogelijk te laten functioneren,…

· Overleggen met de leerkracht, zorgcoördinator/leerlingbegeleider, ouders, CLB, externe logo, kinesist, psycholoog,…CLB o.a. evaluatiemomenten, besprekingen in functie van eventuele verdere begeleiding of doorverwijzing,..

Ook volgend schooljaar blijven wij kinderen en jongeren T4 (DCD) en T7 (STOS) ondersteunen!

Het ondersteuningsteam:

· Juf Hilde (leerkracht ASV)

· Juf Chantal (logopediste)

· Juf Els (logopediste)

· Juf Marijke (leerkracht ASV)

· Juf Inge (leerkracht ASV)

· meester Jürgen (leerkracht ASV)

· meester Chris (regiocoördinator Brugge) chriscornilly.on@gmail.com

Contactpersoon:

Bart Verroens (directie) 050/33 21 86 Chris Cornilly (coördinator) chriscornilly.on@gmail.com 050/33 21 86