De Ganzenveer

Stedelijk Buitengewoon Lager Onderwijs

 

Vervoer

Rechthebbende leerlingen kunnen gebruik maken van het gratis leerlingenvervoer.

Wat is leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs?


Leerlingenvervoer voor het vervoer van en naar
school. Dit vervoer kan op twee verschillende
manieren gebeuren:

Individueel vervoer

  • De ouders brengen de leerling naar school
  • De leerling verplaatst zich zelfstandig met trein, bus of metro

Collectief vervoer

  • De leerling wordt opgehaald met de bus voor het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Wie komt in aanmerking?

Alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer op voorwaarde dat ze de dichtstbijzijnde erkende school van het net dat zij kiezen, bezoeken. Dit zijn rechthebbende leerlingen.
Busvervoer voor deze leerlingen is gratis.

Hoe vraag je leerlingenvervoer aan?

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs vraag je aan via de school.

Hoe wordt het leerlingenvervoer geregeld?

De bus stopt zo dicht mogelijk bij de woonplaats, het tehuis of de verblijfplaats
van de leerlingen. Een busbegeleid(st)er houdt toezicht op de bus en helpt bij
het op- en afstappen.

Waar kan ik meer informatie krijgen over het leerlingenvervoer?

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze busverantwoordelijke juf Katrien op het nummer 050/33 21 86.

 
Met de bus naar school?