De Ganzenveer

Stedelijk Buitengewoon Lager Onderwijs

 

 

GON begeleiding

Samen op weg in het gewoon onderwijs met de ‘Ganzenveer’


Voor wie?

kinderen en/of jongeren:

 • met autisme
 • met dyspraxie
 • met dysfasie
 • die de overstap makenvan het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs (type 3 en type 8):
  - bv. vanuit de brugklas
  - bv. vanuit een andere klas binnen type 3 of 8

Wat bieden wij?

 • Coachen van het kind
  o.a. samen met het kind oplossingen zoeken om te functioneren op sociaal-emotioneel, schools, cognitief, communicatief, talig en motorisch vlak, ook aandacht voor gerelateerde problemen zoals ADHD, Gilles de la Tourette,...
 • Ondersteunen van de ouders
  o.a. feedback geven en krijgen d.m.v. gesprekken ten einde hun kind beter te kunnen begeleiden, meegeven van tips, bespreken van de evolutie,...
 • Ondersteunen van de leerkracht en het team
  o.a. overleg om oplossingen te zoeken en te helpen hanteren om het kind in de klas en op school zo optimaal mogelijk te laten functioneren,...
 • samenwerken met het CLB
  o.a. evaluatiemomenten, besprekingen in functie van eventuele verdere begeleiding of doorverwijzing,...

Het gon-team:

 • Juf Hilde (coördinator gon en leerkracht ASV)
 • Juf Chantal (logopediste)
 • Juf Els (logopediste)
 • Juf Heidi (leerkracht ASV)
 • Juf Inge (leerkracht ASV)

Contactpersoon:

Rita Danneels (directie) 050/33 21 86

 
GON begeleiding