De Ganzenveer

Stedelijk Buitengewoon Lager Onderwijs

 

 
Openbaar Ondersteuningsnetwerk                West - Vlaanderen

Voor wie?

kinderen en/of jongeren:

 • met autisme
 • met dyspraxie
 • met dysfasie
 • met gedrags- en emotionele problemen
 • met leer-en ontwikkelingsachterstand

Wat bieden wij?

 • Coachen van het kind
  o.a. samen met het kind oplossingen zoeken om te functioneren op sociaal-emotioneel, schools, cognitief, communicatief, talig en motorisch vlak, ook aandacht voor gerelateerde problemen zoals ADHD, Gilles de la Tourette,...
 • Ondersteunen van de ouders
  o.a. feedback geven en krijgen d.m.v. gesprekken ten einde hun kind beter te kunnen begeleiden, meegeven van tips, bespreken van de evolutie,...
 • Ondersteunen van de leerkracht en het team
  o.a. overleg om oplossingen te zoeken en te helpen hanteren om het kind in de klas en op school zo optimaal mogelijk te laten functioneren,...
 • samenwerken met het CLB
  o.a. evaluatiemomenten, besprekingen in functie van eventuele verdere begeleiding of doorverwijzing,...

Het ondersteuningsteam:

 • Juf Hilde (leerkracht ASV)
 • Juf Chantal (logopediste)
 • Juf Els (logopediste)
 • Juf Heidi (leerkracht ASV)
 • Juf Inge (leerkracht ASV)
 • meester Jürgen (leerkracht ASV)
 • meester Chris (regiocoördinator Brugge) chriscornilly.on@gmail.com

Contactpersoon:

Rita Danneels (directie) 050/33 21 86

 
GON begeleiding